Chính sách trả lại hàng

Chúng tôi sẽ chấp nhận hàng trả lại trong thời hạn 03 ngày kể từ khi Quý khách nhận được hàng.
Hàng trả lại phải được đóng gói hoàn chỉnh như ban đầu. Nếu lô hàng nhận được có một số mặt hàng trong danh mục bị hư hỏng hoặc không chính xác, xin vui lòng đóng gói lại và kèm theo danh mục như để gửi trả lại cho chúng tôi.
Tất cả hàng được trả lại phải nguyên tem, nguyên kiện, các bộ phận không được tháo rời, chưa lắp đặt hoặc bị hư hỏng do quá trình lắp đặt. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với trường hợp hàng trả lại bị thiếu các thành phần , do  lỗi khi lắp đặt. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chi phí nhân công, chi phí vận tải, chi phí sửa chữa bổ sung hoặc chi phí cho thuê xe gây ra bởi việc sử dụng các bộ phận sai hoặc bị lỗi trong quá trình lắp đặt.

Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ lý do gì cho một số trường hợp sau: sản phẩm theo đơn đặt hàng của khách hàng, đồ vỏ, các bộ phận phần điện.

Thủ tục cho hàng trả lại

Để thực hiện việc nhập trả lại hàng, Quý khách cần hoàn thanh theo mẫu đơn này: Yêu cầu trả hàng, cung cấp mã đặt hàng,Họ và tên, địa chỉ, email, số điện thoại, và danh mục phụ tùng muốn trả lại, cùng với thông tin, lý do chi tiết cho việc trả lại hàng. Nếu Quý khách không có Mã đặt hàng, xin vui lòng cho biết về thông tin ngày đã đặt hàng.

Tất cả sản phẩm được trả lại phải được đóng gói đúng cách, và phải đảm bảo không có thiệt hại xảy ra trong quá trình vận chuyển, nếu không Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào do việc đóng gói không đúng quy cách
Chúng tôi sẽ xử lý đơn hàng trả lại trong vòng 2-3 ngày làm việc sau khi đã nhận đầy đủ thông tin. Hàng trả lại sẽ không được thực hiện nếu không có mã trả lại hàng theo form yêu cầu.
Cước phí vận chuyên
Cước phí vận chuyển sẽ không được hoàn lại trừ khi Quý khách gửi lại hàng cho chúng tôi trừ khi hàng bị lỗi do chúng tôi.

Phí trả lại
Phí trả lại sẽ tính thêm 20% được tính trên tất cả hàng trả lại mà không phải là kết quả trực tiếp lỗi của chúng tôi.

Hoàn lại tiền
Chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền thông thường trong thời hạn 10-15 ngày, kể từ khi chúng tôi nhận được hàng trả lại của Quý khách tại kho chúng tôi, và được đánh giá, kiểm tra từ bộ phận kỹ thuật. Việc đổi hàng sẽ được thực hiện theo đúng quy định chúng tôi và của nhà sản máy. Xin lưu ý rằng ngân hàng của Quý khách có thể mất 4-7 ngày làm việc để gửi qua tài khoản của Quý khách hoặc thẻ tín dụng. Nếu Quý khách không nhận được một tiền sau 30 ngày, xin vui lòng Email  lien hệ với bộ phận đặt hàng: hotro@khophutung.vn  hoặc hotline: +84-0345898888 và chúng tôi sẽ thông tin cho Quý khách ngay lập tức.