sản phẩm của CHEVROLET

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Loại xe Đơn giá(VNĐ)
09277862 LỐP XE (KUMHO) Chevrolet chung (CIELO) 3,852,010
09594682 Ê CU TẮC KÊ (LA GIĂNG ĐÚC) Chevrolet chung (CRUZE) 91,597
09594683 Ê CU TẮC KÊ (LA GIĂNG SẮT) Chevrolet chung (CRUZE) 64,170
09812-42001 K Chevrolet chung (CIELO) 257,198
09813-08001 CỜ LÊ (8X10) Chevrolet chung (CIELO) 295,234
09813-13001 CỜ LÊ (13X15) Chevrolet chung (CIELO) 154,215
09813-14001 CỜ LÊ (14X17) Chevrolet chung (CIELO) 157,320
09814-12002 TUỐC NƠ VÍT Chevrolet chung (CIELO) 97,549
09816-19001 TUÝP MỞ LỐP Chevrolet chung (CIELO) 563,816
09816-19002 TUÝP MỞ LỐP (19MM) Chevrolet chung (CIELO) 124,200
11093801 BU L Chevrolet chung (SPA/PRN) 102,982
13259233 LA GIĂNG SẮT 15X6.5 Chevrolet chung (CRUZE) 4,012,700
13324530 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH SAU Chevrolet chung (CRUZE) 1,425,970
13329258 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH TRƯỚC Chevrolet chung (CRUZE) 1,822,380
20863114 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH TRƯỚC Chevrolet chung (CAPTIVA C140) 3,091,030
20863127 BI MOAY Ơ TRƯỚC Chevrolet chung (CAPTIVA C140) Liên hệ
20892946 DÂY ĐIỆN CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH TRƯỚC PHẢI Chevrolet chung (CAPTIVA C140) 926,584
20892947 DÂY ĐIỆN CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH TRƯỚC TRÁI Chevrolet chung (CAPTIVA C140) 926,584
22526184 Ê CU BẮT LA GIĂNG Chevrolet chung (STATESMAN) 290,835
25897967 CẢM BIẾN TRƠN TRƯỢT (D) Chevrolet chung (CAPTIVA) Liên hệ

tìm kiếm năng cao