Hệ thống phanh

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Loại xe Đơn giá(VNĐ)
587380X000 ỐNG DẪN DẦU PHANH SAU PHẢI i10 485,846
587372B010 ỐNG DẦU PHANH SAU TRÁI SAN2.4 430,586
587372B000 ỐNG DẦU PHANH SAU TRÁI SAN 295,217
587371C000 ỐNG DẦU PHANH 1.1/ 1.4 (ABS) GEZ 346,026
587370X000 ỐNG DẦU PHANH SAU PHẢI i10 485,846
587361C100 TUY-Ô VAN XĂNG PHẢI GEZ 386,081
587351C100 TUY-Ô VAN XĂNG TRÁI GEZ 328,966
587322H000 ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC PHẢI (KHÔNG ABS) ELA 642,726
587322B010 ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC PHẢI SAN2.4 407,221
587322B000 ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC PHẢI SAN 491,780
587321C000 ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC PHẢI GEZ 479,541
587312H000 ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC TRÁI (KHÔNG ABS) ELA 642,726
587312B010 ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC TRÁI SAN2.4 407,221
587312B000 ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC TRÁI SAN 491,780
587311C000 ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC TRÁI (KHÔNG ABS) GEZ 479,541
587310X000 ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC i10 355,298
586104A320 BẦU TRỢ LỰC PHANH STA Liên hệ
585312B500 NẮP BÌNH NƯỚC RỬA KÍNH i10 35,604
5853125000 NẮP BÌNH DẦU TỔNG PHANH GEZ 38,942
585292E500 BÌNH DẦU PHANH TUC 338,609

tìm kiếm năng cao